Systemy przywoławcze, sygnalizacja przyzywowa, panele nadłóżkowe
Polski
English
Русский

Produkty

Cyfrowy system przywoławczy INSEL charakteryzuje się bardzo prostym montażem i obsługą.
Sygnalizacja przyzywowa jest przewidziana do montażu na oddziałach szpitalnych, w łazienkach dla niepełnosprawnych itp.

Przy łóżku chorego może być zamontowany aparat przyłóżkowy lub panel nadłóżkowy. Mogą być zamontowane panele nadłóżkowe jedno lub wielostanowiskowe.
Podcentralka sali (kasownik) montowany jest w salach chorych, łazienkach przy drzwiach wejściowych.
Nad drzwiami do sal monitorowanych pomieszczeń montowane są lampki sygnalizacyjne.
W łazienkach montowane są włączniki pociągane lub przyciskowe.
W dyżurce pielęgniarek montowana jest matryca sygnalizacyjna.
Rejestrator zdarzeń może być montowany w dyżurce pielęgniarek.

 

Zobacz filmy INSEL