OPS 4100 - Standard 1600

Jednostanowiskowy panel nadłóżkowy OPS 4100 o długości 1600 mm. Oświetlenie ogólne sali chorych, oświetlenie miejscowe pacjenta, oświetlenie nocne , 2 gniazda sieciowe, gniazdo ekwipotencjalne, 2 gniazda poboru gazów medycznych, gniazdo telefoniczne, gniazdo słuchawkowe, manipulator z klawiszem wezwania pielęgniarki i przyciskami do załączania oświetlenia miejscowego i nocnego, wbudowany fabrycznie aparat sygnalizacji przyzywowej.