Podcentralki

Podcentralka PS 405 - Insel

 

PS 405

Podcentralka sali i łazienki. Odbiera sygnały z aparatów przyłóżkowych, zestawów nadłóżkowych, oraz włączników łązienkowych i przekazuje je do matrycy sygnalizacyjnej. Wszelkie informacje o aktualnym stanie urządzenia są obrazowane na ekranie LCD i dodatkowo sygnalizowane dwoma diodami LED i brzęczykiem akustycznym. Umożliwia potwierdzenie obecności personelu w danym pomieszczeniu, załączenie funkcji WEZWANIE LEKARZA oraz skasowanie wszystkich załączonych sygnałów alarmowych. Dodatkowo umożliwia załączenie funkcji PRZEKAZ WEZWAŃ pokazując na ekranie LCD numery innych pomieszczeń gdzie zostały wyzwolone sygnały przywoławcze . Steruje trzykolorową lampką sygnalizacyjną.

 

PS 110

Podcentralka sali i łazienki. Przeznaczona do prostych systemów. Odbiera sygnały z aparatów przyłóżkowych, zestawów nadłóżkowych, oraz włączników łazienkowych i przekazuje je do matrycy sygnalizacyjnej. Wszelkie informacje o aktualnym stanie urządzenia są obrazowane za pomocą trzech diod LED i brzęczykiem akustycznym. Umożliwia potwierdzenie obecności personelu w danym pomieszczeniu, załączenie funkcji WEZWANIE LEKARZA oraz skasowanie wszystkich załączonych sygnałów alarmowych. Steruje jednokolorową lampką sygnalizacyjną.

Podcentralka Sali i Łazienki - Insel