Rejestrator zdarzeń do systemu sygnalizacji

Rejestrator zdarzeń RM 41 - Insel

 

RM 41

Rejestrator zdarzeń RM 41 jest urządzeniem pozwalającym na zapis w pamieci nieulotnej wszystkich wyzwolonych w systemie sygnalizacji sygnałów.
Podłącza sie go do instalacji sygnalizacji w sposób analogiczny jak pozostałe urządzenia - magistrala INSEL.
Dodatkowo jest podłączany do istniejącej sieci LAN dzieki czemu dyrektor/ordynator oddziału ma możliwość przeglądania wszystkich zdarzen oraz ich analizę na ekranie swojego komputera.
Służy do tego oprogramowanie dostarczane razem z rejestratorem.
Każdy rejestrator zapisuje zdarzenia tylko z jednego oddziału, natomiast przeglądać zdarzenia można ze wszystkich rejestratorów dostepnych w sieci komputerowej. W przypadku braku sieci komputerowej można dane zapisać na pendrivie i przenieść do komputera w celu przeglądania i analizy.