Włączniki łazienkowe

Włącznik łazienkowy pociągany WL 40 - Insel

 

WL 40

Włącznik łazienkowy pociągany. Umożliwia załączenie sygnału alarmowego przez pociągnięcie za sznurek zakończony obciążeniem z piktogramem pielęgniarki.

 

WL 41

Włącznik łazienkowy naciskany. Umożliwia załączenie sygnału alarmowego przez naciśnięciu klawisza zaznaczonego piktogramem pielęgniarki.

Włącznik łazienkowy naciskany WL 41 - Insel