Systemy przywoławcze, Sygnalizacja przyzywowa, panele nadłóżkowe
Polski
English
Русский

Polityka jakości

Celem polityki jakości Firmy INSEL jest dostarczanie wyrobów dla obiektów służby zdrowia i innych, o poziomie jakości spełniającym oczekiwania i wymagania Klientów, z uwzględnieniem wymagań prawnych UE i krajowych, cen i poczynań konkurencji.

Głównymi kierunkami naszych działań jakościowych są:
1. Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klientów,
2. Zapobieganie powstawaniu wyrobów nie spełniających wymagań,
3. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
4. Planowanie i dokumentowanie działań jakościowych,
5. Zakupy od dostawców o wymaganej jakości,
6. Zapewnienie organizacji i środków dla osiągnięcia celów jakościowych,
7. Ciągłe doskonalenie wyrobów, dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

Powyższe osiągamy poprzez działania w ramach wdrożonego w INSEL Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy EN ISO 13485:2012, EN ISO 13485:2012/AC:2012.

Polityka jakości została określona przez Właściciela na podstawie kierunków rozwoju strategii Firmy INSEL. Polityka jakości jest stosowana przez wszystkich pracowników poprzez realizację wynikających z niej celów i zadań.

 

Zobacz filmy INSEL