Polityka jakości

Celem polityki jakości Firmy INSEL jest dostarczanie wyrobów dla obiektów służby zdrowia i innych, o poziomie jakości spełniającym oczekiwania i wymagania Klientów, z uwzględnieniem wymagań prawnych UE i krajowych, cen i poczynań konkurencji.

Głównymi kierunkami naszych działań jakościowych są:

  1. Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klientów,
  2. Zapobieganie powstawaniu wyrobów nie spełniających wymagań,
  3. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  4. Planowanie i dokumentowanie działań jakościowych,
  5. Zakupy od dostawców o wymaganej jakości,
  6. Zapewnienie organizacji i środków dla osiągnięcia celów jakościowych,
  7. Ciągłe doskonalenie wyrobów, dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

Powyższe osiągamy poprzez działania w ramach wdrożonego w INSEL Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy EN ISO 13485:2016.

Polityka jakości została określona przez Właściciela na podstawie kierunków rozwoju strategii Firmy INSEL. Polityka jakości jest stosowana przez wszystkich pracowników poprzez realizację wynikających z niej celów i zadań.

Insel PCA-MD18-001
Insel PCA-MD18-002
Insel PCA-MD18-003
Insel TNP-MDD18-001
Insel TNP-MDD18-002