Przejdź do treści

Sygnalizacja przyzywowa, panele nadłóżkowe – INSEL

Usprawniamy pracę personelu medycznego

Zapewniamy bezpieczeństwo i komfort pacjentowi

Podnosimy prestiż placówki

Matryce sygnalizacyjne

PMS 4801

Podstawowa matryca sygnalizacyjna dla systemów cyfrowych. Wszystkie przychodzące wezwania są wyświetlane na duzym ekranie LCD. Dotyczy to numeru pomieszczenia z którego sygnał został wyzwolony, a także numeru łóżka w danym pomieszczeniu, o ile są używane cyfrowe aparaty przyłóżkowe. Każdy z wyświetlanych sygnałów jest cyklicznie odtwarzany w formie komunikatu głosowego, a w trakcie odtwarzania komunikatu na ekranie jest dodatkowo wyświetlany powiększony numer pomieszczenia, którego komunikat dotyczy. Dodatkowo kolorowe diody LED pozwalają z dużej odległości odczytać rodzaje sygnałów które są aktualnie wyświetlane na ekranie matrycy.

PMS 4820

Mała matryca przeznaczona do cyfrowych systemów sygnalizacji. Przychodzące wezwania są wyświetlane cyklicznie na ekranie wyświetlacza LCD i dodatkowo sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i diodą LED Dla sygnałów pielegniarskich świeci czerwona dioda, a dla sygnałów lekarskich dioda niebieska. Ze względu na małą pojemność pamięci może być używana w systemach obsługujących do 6 pomieszczeń.

PMS 4830

Mała matryca i kasownik dla systemów dozorowania np. łazienek dla niepełnosprawnych. Umożliwia dozorowanie max 6 pomieszczeń. Numer pomieszczenia z którego wyzwolono ALARM jest wyświetlany na ekranie LCD i dodatkowo sygnalizowany czerwoną diodą LED i sygnałem dźwiękowym. Umożliwia wyzwolenie sygnału WEZWANIE LEKARZA który jest sygnalizowany niebieską diodą LED i stosownym komunikatem na ekranie LCD oraz załącza dodatkową lampkę z brzęczykiem w pomieszczeniu lekarskim.

PMS 4840

Mała matryca i kasownik dla systemów dozorowania np. łazienek dla niepełnosprawnych. Umożliwia dozorowanie max 6 pomieszczeń. Załączenie sygnału ALARM jest sygnalizowane czerwoną diodą LED i sygnałem dźwiękowym. Umożliwia wyzwolenie sygnału WEZWANIE LEKARZA który jest sygnalizowany niebieską diodą LED oraz załącza dodatkową lampkę z brzęczykiem w pomieszczeniu lekarskim.