Przejdź do treści

Sygnalizacja przyzywowa, panele nadłóżkowe – INSEL

Usprawniamy pracę personelu medycznego

Zapewniamy bezpieczeństwo i komfort pacjentowi

Podnosimy prestiż placówki

Rejestrator zdarzeń do systemu sygnalizacji

RM 41

Rejestrator zdarzeń RM 41 jest urządzeniem pozwalającym na zapis w pamięci nieulotnej wszystkich wyzwolonych w systemie sygnalizacji sygnałów.
Podłącza się go do instalacji sygnalizacji w sposób analogiczny jak pozostałe urządzenia – magistrala INSEL.
Dodatkowo jest podłączany do istniejącej sieci LAN dzięki czemu dyrektor/ordynator oddziału ma możliwość przeglądania wszystkich zdarzeń oraz ich analizę na ekranie swojego komputera.
Służy do tego oprogramowanie dostarczane razem z rejestratorem.
Każdy rejestrator zapisuje zdarzenia tylko z jednego oddziału, natomiast przeglądać zdarzenia można ze wszystkich rejestratorów dostępnych w sieci komputerowej. W przypadku braku sieci komputerowej można dane zapisać na pendrivie i przenieść do komputera w celu przeglądania i analizy.