Przejdź do treści

Sygnalizacja przyzywowa, panele nadłóżkowe – INSEL

Sygnalizacja przyzywowa Insel

Usprawnia pracę personelu medycznego

Zapewnia bezpieczeństwo i komfort pacjenta

Podnosi prestiż placówki

Sygnalizacja przyzywowa Insel - cyfrowy system SPP 4000D

Sygnalizacja przyzywowa – cyfrowy system SPP 4000D – to gama urządzeń składających się na nowoczesny mikroprocesorowy system przywoławczy. To najnowsza propozycja naszej firmy dla szpitali, klinik, domów opieki społecznej, hoteli i wielu innych obiektów, gdzie szybkie i jednoznaczne poinformowanie o konieczności pomocy ma ogromne znaczenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Sygnalizacja przyzywowa Insel - co to jest i do czego służy?

System sygnalizacji przyzywowej w swoim podstawowym zastosowaniu – w obiektach szpitalnych, umożliwia pacjentowi przywołanie personelu medycznego. Zastosowanie systemu pozwala zachować prawidłową hierarchię przywołania: w pierwszej kolejności wezwanie dotyczy pielęgniarki, która po przyjściu do pacjenta ma możliwość wezwać do pomocy kolejną pielęgniarkę, lub lekarza (jeśli stwierdzi taką potrzebę). Pacjent nie ma możliwości wywołać sygnału przywołania lekarza.
Sygnalizacja przyzywowa Insel doskonale sprawdza się również w domach opieki społecznej, hospicjach, czy domach spokojnej starości – gdzie podnosi komfort i bezpieczeństwo pensjonariuszy, pozwalając jednocześnie usprawnić pracę personelu tych obiektów.
matryca sygnalizacyjna sygnalizacja przyzywowa PMS4801

Matryce sygnalizacyjne

Matryce sygnalizacyjne Insel

Matryce - przeznaczone do cyfrowych systemów sygnalizacji. Przychodzące wezwania są wyświetlane cyklicznie na ekranie wyświetlacza LCD i są sygnalizowane diodą LED.
Dowiedz się więcej
Podcentralka Insel

Podcentralki sal i łazienek

Podcentralki sal i łazienek Insel

Umożliwiają potwierdzenie obecności personelu w danym pomieszczeniu, załączenie funkcji WEZWANIE LEKARZA oraz skasowanie wszystkich załączonych sygnałów alarmowych.
Dowiedz się więcej
Aparat przyłóżkowy z manipulatorem

Aparaty przyłóżkowe

Aparaty przyłóżkowe Insel

Umożliwiają pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego. Sygnał ten zawiera zakodowany numer łóżka, co umożliwia dokładne poinformowanie personelu o miejscu wyzwolenia sygnału.
Dowiedz się więcej

Rejestrator zdarzeń
(niedostępny)

Rejestrator zdarzeń Insel

Rejestrator zdarzeń RM 41 jest urządzeniem pozwalającym na zapis w pamięci nieulotnej wszystkich wyzwolonych w systemie sygnalizacji sygnałów.
Dowiedz się więcej

Rejestrator zdarzeń
z funkcją SMS

Moduł powiadamiania SMS

Rejestrator pozwalający na powiadamianie personelu oraz lekarzy o wezwaniach przy pomocy krótkich wiadomości tekstowych (SMS) przesyłanych na telefony komórkowe.
Dowiedz się więcej
Łazienki dla niepełnosprawnych

Włączniki łazienkowe

Włączniki łazienkowe Insel

Włączniki łazienkowe pociągane, lub przyciskane. Umożliwiają załączenie sygnału alarmowego przez pociągnięcie za sznurek, lub przyciśnięcie przycisku z piktogramem pielęgniarki.
Dowiedz się więcej
Lampka sygnalizacyjna Insel

Lampki sygnalizacyjne

Lampki sygnalizacyjne Insel

Lampki sygnalizacyjna jedno- lub trzykolorowe (czerwony/zielony/niebieski). Przeznaczone do cyfrowych systemów sygnalizacji jako lampki naddrzwiowe.
Dowiedz się więcej
Aparat nagłośnienia Insel

Aparaty nagłośnienia

Aparaty nagłośnienia Insel

Aparat służy do odtwarzania komunikatów WEZWANIE LEKARZA. Umieszczany w pokojach lekarskich i na korytarzach informuje o konieczności interwencji lekarskiej.
Dowiedz się więcej

Opis systemu cyfrowej sygnalizacji przyzywowej Insel

Prezentowany przez nas system, dzięki zastosowaniu w niemal wszystkich urządzeniach mikroprocesorów, jest niezwykle skuteczny, niezawodny i przyjazny w obsłudze. Logika jego pracy intuicyjnie informuje o zdarzeniach i załączonych funkcjach), komunikaty słowne, kontrola dotarcia do adresatów sygnałów przywołania pielęgniarki i przywołania lekarza oraz wiele innych unikalnych funkcji składa się na jeden z najbardziej nowatorskich systemów sygnalizacji przyzywowej.
Atrakcyjne wzornictwo, wykorzystanie wysokiej klasy materiałów, nowoczesny sposób produkcji i jej kontroli pozwolił nam zaproponować Państwu ergonomiczny i niezawodny system przywoławczy.
Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w konstruowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i zastosowaniu bardzo zaawansowanej technologii powstał system o zwartej, solidnej konstrukcji, bezproblemowy w montażu i prosty w uruchomieniu. jednocześnie jest to system otwarty, który w przyszłości można rozbudowywać i wyposażać w inne potrzebne urządzenia. System przyzywowy Insel przewidziany jest dla każdej wielkości obiektów, w zależności od indywidualnych potrzeb użytkowników. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo w pełni zadowoleni z użytkowania tego systemu.
Jesteśmy przekonani, że będą Państwo w pełni zadowoleni z użytkowania tego systemu.

Charakterystyczne funkcje i cechy systemu sygnalizacji przywoławczej Insel

 • sygnalizacja załączonych wezwań na matrycy w dyżurce w postaci:
  – głośnych komunikatów słownych
  napisów określających numer sali i numer łóżka
 • automatyczne przekazywanie załączonych przez pacjentów sygnałów do pomieszczeń, gdzie znajduje się pielęgniarka
 • możliwość wezwania przez pielęgniarkę drugiej pielęgniarki z każdej sali chorych
 • możliwość wezwania przez pielęgniarkę lekarza
 • potwierdzanie obecności pielęniarki w sali chorych
 • potwierdzanie obecności lekarza w sali chorych
 • potwierdzenie dotarcia sygnału do personelu
 • sygnalizacja załączonych funkcji na ekranie podcentralki oraz wielokolorowymi lampkami umieszczonymi nad wejściami do sal
 • pamięć wyzwolonych sygnałów w przypadku zaniku napięcia zasilania
 • ciągła samokontrola obecności manipulatorów gruszkowych w aparatach przyłóżkowych
 • system wezwań lekarza i pielęgniarki uzupełniony o moduł powiadamiania SMS
 • system łączności głosowej sala chorych – pielęgniarka
 • jednoznaczny system opisów i piktogramów
 • prosta, intuicyjna obsługa wszystkich urządzeń
 • możliwość dowolnej konfiguracji systemu w zależności od potrzeb
 • minimalne wymiary pozwalające zainstalować urządzenia w dowolnym najbardziej wygodnym dla użytkownika miejscu
 • prosta instalacja i uruchomienie systemu

Czy można wykorzystać tylko część elementów systemu sygnalizacji przyzywowej?

Tak. Idealnym przykładem zastosowania części systemu sygnalizacji przyzywowej Insel jest sygnalizacja w łazienkach dla niepełnosprawnych. Aktualne przepisy prawne wymagają zastosowania systemu przywoławczego w obiektach użyteczności publicznej – właśnie w łazienkach dla niepełnosprawnych.
Elastyczność konfiguracji i modułowość naszego systemu sygnalizacji przyzywowej bez problemów pozwala na zastosowanie tylko części urządzeń naszego systemu. Umożliwia to wypełnienie obowiązku wyposażenia łazienki w system przywoławczy, nie generując przy tym niepotrzebnych kosztów w postaci elementów systemu, które nie będą w ogóle używane w opisywanym zastosowaniu.