Przejdź do treści

Sygnalizacja przyzywowa, panele nadłóżkowe – INSEL

Usprawniamy pracę personelu medycznego

Zapewniamy bezpieczeństwo i komfort pacjentowi

Podnosimy prestiż placówki

Podcentralki

PS 407

Podcentralka sali i łazienki PS 407 jest elementem systemu sygnalizacji przyzywowej SSP 4000D i zastępuje wcześniejszą wersję PS 405. Umożliwia ona przekazanie sygnałów przywoławczych i alarmowych z sali chorych i łazienki w tej sali lub z niezależnej łazienki do dyżurki pielęgniarskiej, a z niej do pokojów lekarskich i aparatów nagłośnienia.
Dodatkowo sterują lampkami sygnalizacyjnymi na korytarzu oraz umożliwiają skasowanie wszystkich wyzwolonych z danego pomieszczenia sygnałów. Podcentralka PS 407 może sterować zwykłymi lampkami trzykolorowymi LS 43 lub lampkami czterokolorowymi LS 144. Czwarty kolor – biały – sygnalizuje wezwanie z łazienki dla niepełnosprawnych.
Dodatkowo przy ustawieniu podcentralki w trybie pracy z lampką czterokolrową istnieje możliwość sterowania dodatkową dwukolorową lampką kierunkową.

PS 110

Podcentralka sali i łazienki. Przeznaczona do prostych systemów. Odbiera sygnały z aparatów przyłóżkowych, zestawów nadłóżkowych, oraz włączników łazienkowych i przekazuje je do matrycy sygnalizacyjnej. Wszelkie informacje o aktualnym stanie urządzenia są obrazowane za pomocą trzech diod LED i brzęczykiem akustycznym. Umożliwia potwierdzenie obecności personelu w danym pomieszczeniu, załączenie funkcji WEZWANIE LEKARZA oraz skasowanie wszystkich załączonych sygnałów alarmowych. Steruje jednokolorową lampką sygnalizacyjną.