Przejdź do treści

Sygnalizacja przyzywowa, panele nadłóżkowe – INSEL

Usprawniamy pracę personelu medycznego

Zapewniamy bezpieczeństwo i komfort pacjentowi

Podnosimy prestiż placówki

Aparaty przyłóżkowe

AP 700-1

Cyfrowy aparaty przyłóżkowy z manipulatorem gruszkowym. Manipulator jest zakończony wtykiem typu mały JACK. Dzięki temu wyeliminowano możliwość uszkodzenia tak gniazda jak i wtyku przy szarpnięciu za przewód. Aparat AP 700-1 (z manipulatorem jednoklawiszowym) umożliwia pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego. Sygnał ten zawiera zakodowany numer łóżka co umożliwia dokładne poinformowanie personelu o miejscu wyzwolenia sygnału. Dwukolorowa dioda LED jednoznacznie informuje o załączeniu sygnału przywoławczego i jego dotarciu do dyżurki. W przypadku uszkodzenia lub braku manipulatora, informacja o tym jest natychmiast wysyłana do matrycy sygnalizacyjnej w dyżurce pielęgniarskiej. Dodatkowo umożliwia personelowi załączenie sygnału DRUGIE WEZWANIE.

AP 700-3

Cyfrowy aparaty przyłóżkowy z manipulatorem gruszkowym. Manipulator jest zakończony wtykiem typu mały JACK. Dzięki temu wyeliminowano możliwość uszkodzenia tak gniazda jak i wtyku przy szarpnięciu za przewód. Aparat AP 700-3 (z manipulatorem trzyklawiszowym) umożliwia pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego. Sygnał ten zawiera zakodowany numer łóżka co umożliwia dokładne poinformowanie personelu o miejscu wyzwolenia sygnału. Dwukolorowa dioda LED jednoznacznie informuje o załączeniu sygnału przywoławczego i jego dotarciu do dyżurki. W przypadku uszkodzenia lub braku manipulatora, informacja o tym jest natychmiast wysyłana do matrycy sygnalizacyjnej w dyżurce pielęgniarskiej. Dodatkowo umożliwia personelowi załączenie sygnału DRUGIE WEZWANIE. Aparaty AP700-3, oprócz możliwości wezwania pomocy, posiadają dodatkowo możliwość sterowaniem oświetleniem miejscowym i nocnym w panelach nadłóżkowych innych producentów.

AP 400

Cyfrowy aparat przyłóżkowy z manipulatorem gruszkowym. Umożliwia pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego. Sygnał ten zawiera zakodowany numer łóżka co umożliwia dokładne poinformowanie personelu o miejscu wyzwolenia sygnału. Dwukolorowa dioda LED jednoznacznie informuje o załączeniu sygnału przywoławczego i jego dotarciu do dyżurki. W przypadku uszkodzenia lub braku manipulatora, informacja o tym jest natychmiast wysyłana do matrycy sygnalizacyjnej w dyżurce pielęgniarskiej. Dodatkowo umożliwia personelowi załączenie sygnału DRUGIE WEZWANIE.

AP 410

Cyfrowy aparat przyłóżkowy z klawiszem alarmowym. Umożliwia pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego. Sygnał ten zawiera zakodowany numer łóżka co umożliwia dokładne poinformowanie personelu o miejscu wyzwolenia sygnału. Dwukolorowa dioda LED jednoznacznie informuje o załączeniu sygnału przywoławczego i jego dotarciu do dyżurki. Dodatkowo umożliwia personelowi załączenie sygnału DRUGIE WEZWANIE.

AP 420

Analogowy aparat przyłóżkowy z manipulatorem gruszkowym. Umożliwia pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego i przesłanie go do matrycy sygnalizacyjnej. Nie jest wysyłana informacja o numerze łóżka. Dodatkowo umożliwia personelowi załączenie sygnału DRUGIE WEZWANIE.

AP 430

Analogowy aparat przyłóżkowy z klawiszem alarmowym. Umożliwia pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego i przesłanie go do matrycy sygnalizacyjnej. Nie jest wysyłana informacja o numerze łóżka. Dodatkowo umożliwia personelowi załączenie sygnału DRUGIE WEZWANIE.

PG 300

Aparaty PG 300 przeznaczone są dla systemów sygnalizacji na stacjach dializ itp. Umożliwia pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego. Sygnał ten zawiera zakodowany numer stanowiska co jednoznacznie określa miejsce wyzwolenia sygnału. Pozwala na POTWIERDZENIE OBECNOŚCI i SKASOWANIE wyzwolonych sygnałów. Dodatkowo aparat umożliwia personelowi załączenie sygnału DRUGIE WEZWANIE lub WEZWANIE LEKARZA. Dioda LED w manipulatorze jednoznacznie informuje o załączeniu sygnału przywoławczego i jego dotarciu do stanowiska pielęgniarki – po wciśnięciu klawisza na manipulatorze zaświeca się w kolorze czerwonym. Gdy sygnał dotrze do stanowiska personelu dioda zmienia kolor z czerwonego na zielony. W przypadku uszkodzenia lub braku manipulatora, informacja o tym jest natychmiast wysyłana do matrycy sygnalizacyjnej.