Przejdź do treści

Sygnalizacja przyzywowa, panele nadłóżkowe – INSEL

Usprawniamy pracę personelu medycznego

Zapewniamy bezpieczeństwo i komfort pacjentowi

Podnosimy prestiż placówki

Włączniki łazienkowe

WL 40

Włącznik łazienkowy pociągany. Umożliwia załączenie sygnału alarmowego przez pociągnięcie za sznurek zakończony obciążeniem z piktogramem pielęgniarki.

WL 41

Włącznik łazienkowy naciskany. Umożliwia załączenie sygnału alarmowego przez naciśnięciu klawisza zaznaczonego piktogramem pielęgniarki.