Przejdź do treści

Sygnalizacja przyzywowa, panele nadłóżkowe – INSEL

Usprawniamy pracę personelu medycznego

Zapewniamy bezpieczeństwo i komfort pacjentowi

Podnosimy prestiż placówki

Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

System do łazienek dla niepełnosprawnych umożliwia wezwanie przez niepełnosprawnego pomocy w przypadku zasłabnięcia itp. przypadkach.
Składa się z włączników alarmowych z przyciskiem WŁ 41 lub pociąganych WŁ40, lampek z brzęczykiem LS 41 B, kasowników PS 210, zasilacza oraz z minimatryc PMS 4820.

Działanie

Naciśnięcie przycisku lub pociągnięcie za cięgło powoduje zadziałanie lampki z brzęczykiem akustycznym umieszczonej nad drzwiami na korytarzu. Sygnał optyczno akustyczny jest sygnałem przerywanym. Dodatkowo miga dioda led umieszczona w podcentralce (kasowniku). Sygnał alarmowy może być przekazany do dodatkowych pomieszczeń, w których umieszcza się dodatkowe lampki z brzęczykiem. W przypadku większej ilości dozorowanych pomieszczeń zamiast lampek można zastosować minimatrycę sygnalizacyjną PMS 4820. Skasowanie załączonego sygnału możliwe jest tylko w podcentralce pomieszczenia z którego sygnał został wyzwolony. Dzięki temu nie ma możliwości skasowania sygnału bez uprzedniego sprawdzenia przyczyn alarmu.

PS 210

Podcentralka sali PS 210 przeznaczona jest do pracy w systemach przeznaczonych do łazienek dla niepełnosprawnych.
Odbiera ona sygnał z włączników łazienkowych i steruje lampkami sygnalizacyjnymi. Dodatkowo przy większej ilości łazienek może przesyłać sygnał do minimatrycy PMS 4820 lub do matrycy PMS 4801 w pomieszczeniu dyżurnych.

PMS 4820

Mała matryca przeznaczona do cyfrowych systemów sygnalizacji. Przychodzące wezwania są wyświetlane cyklicznie na ekranie wyświetlacza LCD i dodatkowo sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i diodą LED Dla sygnałów pielegniarskich świeci czerwona dioda, a dla sygnałów lekarskich dioda niebieska. Ze względu na małą pojemność pamięci może być używana w systemach obsługujących do 6 pomieszczeń.

WL 40

Włącznik łazienkowy pociągany. Umożliwia załączenie sygnału alarmowego przez pociągnięcie za sznurek zakończony obciążeniem z piktogramem pielęgniarki.

WL 41

Włącznik łazienkowy naciskany. Umożliwia załączenie sygnału alarmowego przez naciśnięciu klawisza zaznaczonego piktogramem pielęgniarki.

LS 41B

Lampka sygnalizacyjna jednokolorowa – czerwona z sygnalizatorem akustycznym. Przeznaczona do analogowych oraz uproszczonych cyfrowych systemów sygnalizacji jako dodatkowy sygnalizator.